Una de Microsoft
dissabte
Gràcies a la nova Xbox 360, Microsoft encara té tirada per més anys... ja que últimament guanya més venen la Xbox 360 que els altres productes. Doncs l’any 2006 es preveu l’any de Microsoft , gràcies a la sortida al mercat del Windows Vista i Office 12 entre d’altres productes, on també es preveu grans guanys per part de la Xbox 360.

Us he posat una taula (Extret de la web Noticiasdot.com) sobre els productes de Microsoft que sortirà en un futur... espero que es compleixi tots... xD

p.d. No tinc gaire simpatia amb aquesta companyia... xD però hi ha programes i sistemes operatius que utilitzem diàriament la majoria de la població.