Porcs d'última generació
dilluns
L’empresa telefònica Amena i la Universitat d’Extremadura equiparan amb un GPS i amb un telèfon mòbil GPRS als porcs de la regió. Si si, aquests porcs podran gaudir de les noves tecnologies... aniran equipades d’una motxilla amb artefactes de GPS o GPRS, la qual es podrà controlar la temperatura de l’ambient, l’estat de bateria, el ritme cardíac i la freqüència respiratòria, on totes aquestes dades s’enviaran via Internet. Les motxilles tenen un preu que rondaran als 200€, i es preveu utilitzar entre els mesos de novembre i febrer d’aquest any. Si tot funciona com ha de funcionar... també es preveu la utilització d'aquesta tecnologia a ancians o malalts.

... i aquests porc tindran tecnologia d'úlitma generacio abans que jo...xD