Una de manuals
divendres
Aquests dies he tingut una mica de feina fent tres manuals.

-El primer manual és la utilització del McAffee 8.0.
-El segon manual és la instal·lació i utilització d'un programa Spyware anomenat SpyBot.
-EL tercer manual, també instal·lació i utilització d'un programa backup, el BackUp4all.

Aquests manuals són per la seguretat de Windows, i han estat testejats per mi amb conclusions molt positives per part meva.